DREVENÉ OBKLADY

V súčasnosti sú drevené fasády v architektúre veľmi obľúbené. Základnými požiadavkami na drevené fasády sú zamedzenie prieniku vody a vetra do ďalších vrstiev konštrukcie, pevnosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu, estetický vzhľad, prevetrávanie spodných vrstiev, ľahká údržba a dlhá životnosť. Okrem bežných požiadaviek však treba pri fasádnych systémoch posúdiť aj špecifické požiadavky, ktoré vyplývajú z miesta stavby, nadmorskej výšky, podnebia alebo osobitnej prevádzky budovy.

Drevená fasáda by mala byť koncipovaná tak, aby sa v priebehu času menila a starla ako jednotný celok. Voľba profilu závisí od spôsobu použitia, pretože iné profily sa používajú na obklad orientovaný vertikálne a iné na horizontálny obklad.

Fasádne obklady dodávame v exotických drevinách Ipe, Cumaru , Itauba, Jatoba a Tiger Wood  pôvodom z Južnej Ameriky, v drevinách Teak a Michelia pôvodom z Juhovýchodnej Ázie a z udomácneného tvrdého Agátu.

Najmenšia hrúbka vonkajšieho obkladu z masívneho dreva je 20 mm. Uprednostňovať by sa mali úzke lamely (65, 90 mm) pred širokými.

Agát

Cumaru Amarillo

Cumaru Vermelho

Ipe

Itaúba

Jatoba

Michelia

Teak

Tiger wood


Pri navrhovaní drevených fasádnych systémov je dôležité dodržať niekoľko základných pravidiel. Obklad treba odsadiť od upraveného terénu minimálne o 250 až 300 mm. Dôležitým prvkom prevetrávaných drevených fasád, najmä pri drevostavbách, je zabezpečenie nepriepustnosti vody do vnútorných izolačných a konštrukčných vrstiev a zároveň umožnenie funkčného odvetrávania. Na zabezpečenie požiadavky na zabránenie prenikania vody sú dve možnosti – vhodné použitie fasádnych prvkov s dobre vyriešenými detailmi a aplikácia vhodnej podkladovej difúznej fólie..

Spojovacie prvky

Spojovacie prvky sú technickým doplnkom, ktorý môže fasádu vhodne dopĺňať, ale aj nevhodne narúšať. Jednotlivé drevené elementy treba trvalo upevniť. Na jednej strane sa má týmto spôsobom zabrániť deformácii jednotlivých konštrukčných prvkov, na druhej strane má byť do určitej miery umožnená zmena rozmerov (spôsobená zosychaním a napúčaním), aby v drevených častiach nedochádzalo k trhlinám.

Obklady z masívneho dreva sa pripevňujú klincami, skrutkami do dreva alebo sponkami. Okrem toho existujú rôzne druhy patentových príchytiek alebo pripevňovacieho kovania a háčikov. Pripevňovanie vždy závisí od profilovania a presahovania drevených častí na prednej a zadnej strane a môže byť viditeľné alebo neviditeľné.

 

Príklad neviditeľného spojovacieho systému:


Na dosiahnutie čo najväčšej trvanlivosti si každý obkladový materiál vyžaduje dostatočnú údržbu. Pri drevených fasádach z exotických drevín je potrebné obklady natierať teakovým olejom raz za rok, poprípade podľa prostredia a vystaveniu sa poveternostným vplyvom.  Bez údržby dochádza k strate pôvodnej farby a tvorbe sivej patiny.  Niektoré dreviny, napr. agát je možné aj moriť a dosiahnuť tým farbený efekt, aký nie je u prírodného dreva dostupný.

 

Fineside Fineside Fineside
Fineside Fineside Fineside
Fineside Fineside Fineside
Fineside Fineside Fineside
Fineside Fineside  
 

Dopytový formulár

Späť