DREVENÉ PARKETY NA PODLAHOVOM KÚRENÍ

tl_files/obsah/poradenstvo/kurenie.jpgPodlaha musí byť na podlahovom kúrení inštalovaná veľmi profesionálne a montážnik je vždy zodpovedný vykonať starostlivo kontrolu podkladu a uistiť sa, že všetky pracovné postupy odporúčané výrobcom boli dodržané. Nižšie uvedené inštrukcie samozrejme nemôžu byť považované za dôkladné a kvôli rozmanitosti podlahových kúrení je pri posudzovaní podkladu nutný subjektívny prístup. Preto sú vždy za postup montáže na podlahové kúrenie zodpovední pracovníci montážnej firmy. V prípade akýchkoľvek pochybností, môžete detailnú správu o Vašom podlahovom kúrení zaslať na technický úsek spoločnosti Finewood s.r.o. a navrhne postup a vhodný materiál pre montáž podlahy.

 
 

Základné inštrukcie pre starostlivú kontrolu podkladu

Rozvodné trubice musia byť pokryté minimálne 30 mm hrubou betónovou vrstvou.

Starostlivá a profesionálna príprava a montáž podkladu  ( musí byť optimálnej hustoty, nesmie mať trhliny alebo sa mrviť ) je dôležitá pre zabezpečenie kvality všetkých typov podláh.

Vlhkosť podkladu je potrebné pred montážou určiť meraním CM prístrojom: pri betónovom podklade nesmie byť vlhkosť vyššia ako 2,3 %, pri podlahovom kúrení nesmie hodnota presiahnuť 1,5 %
Pri anhydritovom podklade je optimálna vlhkosť 0,5% , pri podlahovom kúrení 0,3%

tl_files/obsah/poradenstvo/podlahove-kurenie.jpgPotom, ako podklad dosiahne v zásade svoju finálnu konzistenciu, podlahové kúrenie sa musí uviesť do prevádzky na minimálne 14 dní. Adekvátne nastavenie teploty predstavuje 2/3 z maximálnej nastaviteľnej teploty. V strede prehrievacieho procesu sa musí teplota zvýšiť na maximum a ponechať v tejto polohe minimálne 2 dni. Dva dni pred inštalovaním parkiet sa musí podlahovú kúrenie úplne vypnúť alebo stiahnuť teplotu na úroveň vonkajšej teploty až pokiaľ sa teplota podkladu nezníži na 20 °C. V prípade povrchovo upravených parkiet je najvhodnejšie po položení parkiet uviesť podlahové kúrenie do prevádzky postupne ( cca 5ºC za deň).

V prípade povrchovo neupravených parkiet sprevádzkovať podlahové kúrenie 1 – 2  dni po nátere.

Dilatačné špáry v podklade musia byť v miestnostiach väčšej výmery vyplnené polyesterovou vložkou, epoxidovou živicou alebo podobným materiálom. Rozťažné spoje z konštrukcie alebo dilatačné špáry musia byť bezpodmienečne zhodnotené špecialistom pre podlahové kúrenie.

Všeobecným pravidlom je, že hodnota odporu prestupu tepla pri podlahe ( ktorá nesmie byť v žiadnom prípade použitá v miestnosti s vysokou vlhkosťou pred inštalovaním) nesmie prekročiť hodnotu 0,17 m2K/W. Drevené parkety Fineparkett dosahujú ideálnu hodnotu odporu prestupu tepla, medzi 0,074 a 0,12 m2K/W, závisiacu od  jednotlivého druhu parkety.

Pre montáž musia byť použité len kvalitné lepidlá a spojovacie materiály vyvinuté pre podlahové 
kúrenie.

Teplota nášľapnej vrstvy parkety nesmie presiahnuť 26ºC (z fyzikálnych dôvodov)

Aby sa predišlo nežiaducim prejavom – sťahovaniu, vydúvaniu a iným zmenám vzhľadu a kvality je nutné udržiavať v miestnosti relatívnu vlhkosť 55 – 65%. Okrem toho, používanie zvlhčovačov vzduchu má priaznivé účinky na zdravotný a udržanie duševnej pohody obyvateľov a preto sa ich používanie odporúča počas obdobia kúrenia.

Všeobecné poznámky

Počas akumulácie tepla nesmú byť na podlahe položené žiadne koberce s izolačnými účinkami.
Podlahové kúrenie zvyčajne vyvíja v masívnom dreve trochu viac pohybu a vytváranie prasklín počas vykurovacieho obdobia je prirodzeným javom, pokiaľ sa do okolitého ovzdušia nedostáva potrebná vlhkosť.
Uvedené odporúčané hodnoty teplôt a vlhkosti sú všeobecne platné pre nami dodávané a inštalované parkety.

Nábehová krivka NÁBEHOVÁ KRIVKA (22KB)

Parkety vhodné na podlahové kúrenie:

Parkety
Podlahy

 

Späť